Jag erbjuder både enskild coaching till individer och gruppcoaching till olika typer av grupper. Man kan välja att bli coachad i allt från personlig utveckling och livsstilsförändring till att man vill se tydliga resultat och nå ett mål. Coachen behöver inte vara expert inom sin klients arbetsområde.

Att erbjuda coaching inför stora beslut eller svåra lägen i arbetet borde egentligen vara en självklarhet på alla arbetsplatser. Coaching skapar en större medvetenhet, beslutsamhet och handlingskraft hos de anställda. På så sätt kommer coaching både individen och verksamheten till del. Att erbjuda coaching är en god investering i arbetet med personalens hälsa. 

Prisuppgift: 

För pris begär offert.

 

Vad är coaching?

  • Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient. 

  • Coachen hjälper dig som individ att utvecklas snabbare och att uppnå mer tillfredsställande resultat. 

  • Coaching handlar om att hjälpa klienten att hjälpa sig själv. 

  • Coachen fokuserar på och arbetar med de mål klienten väljer. 

  • Coachingen skräddarsys efter klientens individuella behov.

  • Coachen fokuserar på klientens värden.

  • Coachen har frågorna och klienten har svaren. 

  • Klienten gör jobbet med att uppnå målen och coachen är där som resurs. 

Olika typer av coaching

Business coaching - arbetsrelaterade frågor. Bästa sättet att utveckla sin personal är att anlita en professionell coach. Som chef har man ofta för lite tid och kanske inte heller har rätt kompetens att coacha. Det kan bli konflikt när chefen coachar eftersom hen också kan vara lönesättande samt ansvarig för effektivitet och resultat. Det kan också vara så att chefen har svårt att få personalens fulla förtroende och personen som coachas kanske håller inne med något av värde för att uppnå lyckat resultat av coachingen. 

Executive coaching - för ledande på högsta nivå för att förbättra ledarskap och strategiskt beslutsfattande.

Sportscoaching - utvecklar idrottare för topprestation inom deras sport. Idrottare tränas av någon som haft en egen framgångsrik karriär. De bästa utövarna är ofta inte de bästa coacherna då coaching är en annorlunda färdighet.

Livsstilscoaching - frågor kopplade till privatlivet. Då arbete ofta är en stor del av livet kan livscoaching även komma att inkludera diskussion om jobb.

Coachen behöver inte vara expert inom sin klients arbetsområde.