Jag föreläser både i öppna storforum och i mindre sammanhang på olika företag och skolor. Uppdragen kan skilja sig mycket åt beroende på vem uppdragsgivaren är och vad syfte och mål är med den fortbildningsinsats man bokat. Det kan vara en enstaka inspirationsföreläsning eller det kan vara en större satsning på kompetenshöjning som löper över längre tid så därför finns här inga prisuppgifter.

Offert lämnas vid förfrågan.

Mina tre huvudområden är arbetsmiljö, ledarskap och skola. Exempel på teman är: